<

Talvivaaran kaivos

Sampo Anttila 22.09.2009 Sotkamo, Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivosalueella on Euroopan suurimpia sulfidisen nikkelin varannoista. Muutamassa vuodessa alueelle rakennettu kaivos on käynnissä ja työllistää lähes 300 henkeä omaa henkilökuntaa. Seurannaisvaikutuksineen kaivoshankeen arvioidaan työllistävän yli tuhat henkeä. Oulun Insinöörien senioreita kävi tutustumassa tähän laajaan kaivoshankkeeseen.

 

Talvivaaran esiintymä on ollut tunnettuna jo hyvin pitkään. Geologinen tutkimuslaitos löysi esiintymän 1977. Outokumpu-konsernin omistuksessa esiintymä oli vuoteen 2004.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tarina sai alkunsa vuonna 2003, kun Pekka Perä teki esisopimuksen entisen työnantajansa Outokumpu Oy:n kanssa, joka omisti Talvivaaran kaivosoikeudet.

Sopimuksen mukaan Perä rakentaa kaivoksen omilla rahoillaan, ja Outokumpu saa myöhemmin lunastaa 20 prosenttia Talvivaaran tytäryhtiöstä, Talvivaara Projekti Oy:stä. Kaivossopimuksen hinta oli muodollinen, yksi euro[i]

Talvivaara osti esiintymien kaivosoikeudet helmikuussa 2004.  Malmin louhinta kaivoksella käynnistyi ja ensimmäiset metallit saostettiin lokakuussa 2008. Ensimmäinen myyntierä nikkelisulfidia toimitettiin helmikuussa 2009. Täysimittaisen tuotannon yhtiö arvioi saavuttavansa vuonna 2010. Talvivaaran kaivosalue on noin 60 neliökilometriä (n. 6000 ha). Kiireisimmässä kaivoksen rakennusvaiheessa kaivosprojekti työllisti lähes 2000 henkeä.

Talvivaaraan on sittemmin sijoitettu satoja miljoonia euroja, joista merkittävä osa on hankittu osakemarkkinoilta ja kansainvälisiltä rahoittajilta. Osakkeiden markkina-arvo (23.9.2009) on n. 1,1 miljardia euroa ja osakkeen arvo Helsingin pörssissä on noin 4 – 5 euroa/kpl.

Suurin yksityinen osakkeenomistaja on yhtiön perustaja, toimitusjohtaja Pekka Perä, n. 23 % osakkeista (n.57 milj.kpl).

Prosessikaavio

Tuotantoprosessi on toteutettu ns. biokasaliuotuksena jossa bakteerien avulla liuotetaan malmista metallit kierrätysliuokseen.  Liuottaminen tapahtuu suurissa murskatun ja jauhetun malmin aumoissa, kastelemalla malmiaumoja kierrätysliuoksella. Malmiauman mitat ovat; korkeus 8 – 10 m, pituus 2400m ja leveys 800 m.

Liuoksesta metallit otetaan talteen saostamalla. Malmin keskimääräiset metallipitoisuudet ovat; nikkeli 0,22 %, sinkki 0,50 %, kupari 0,13 % ja koboltti 0,02%. Tärkeimmän tuotteen, nikkelin suunniteltu vuosituotanto on yli 33 000 tonnia. Suunnitellulla tuotannolla kaivoksen toiminta-aika on noin 60 vuotta.  

Malmion louhinnasta saatu malmikivi kuljetetaan suurilla n.150 tonnin vetoisilla autoilla. Auton koko on valtava, renkaan halkaisijakin on 3,5 metriä.

____________________________________________________

Päivityksiä

Lokakuu 2008 - Talvivaarassa käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen. Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.

Vuoden 2009 jälkeen Talvivaaran kaivoksella ja yhtiön toiminnassa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Olemme koonneet Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kehitystä koskevia tietoja yhtiön nettisivujen ja lehdistön kautta alla esitettyihin linkkeihin ja teksteihin. 

Päivityksiä tehdään sattumanvaraisesti, näiden tietojen ajantasaisuutta tai käytettävyyttä yhtiön tilan tai pörssikurssien arvioimiseen ei ole syytä käyttää.

Talvella 2012 - 2013 sattui Talvivaaran kipsisakka-altaissa kaksi suurta vuotoa, jotka saivat osakseen laajaa huomiota.

2012 sattuneen työtapaturman - Kaksi esimiesasemassa ollutta henkilöä tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 80:een päiväsakkoon - Talvivaara Sotkamo Oy tuomittiin EUR 60.000 yhteisösakkoon

Yhtiö haki vuoden 2013 lopussa yrityssaneeraukseen.

Marraskuussa 2014. Talvivaara Sotkamo Oy haettiin konkurssiin 06.11.2014

Elokuu 2015 - Valtio alkaa pyörittää Talvivaaran kaivosta. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi 7.8.2015, että Terrafame Miningin ostavan Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan konkurssipesältä.

Terrafame Group Oy omistaa Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan hankkineen Terrafame Oy:n. Valtio on sitoutunut Terrafame Groupin kautta pääomittamaan kaivostoimintaa 209 miljoonalla eurolla, joka riittää ensi vuoden loppuun.

Talvivaarasta tulee virallisesti Terrafame. Uuden yhtiön liput liehuvat 2015 elokuussa Sotkamon Terrafamen kaivoksen lipputangoissa.

Elokuu 2015 - Kaivoksen johto sai syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Kaikki Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä syytetyt kiistävät syytteet.  Syyttäjä Kimmo Vakkala arvioi, että kansliatuomio asiasta tulee aikaisintaan marraskuun alkupuolella tai puolivälissä.

Toukokuu 2016 - Ympärisöoikeudenkäynnin päätös annettiin 13.5.2015. Kainuun käräjäoikeus on tuominnut Talvivaaran entisen toimitusjohtajan Pekka Perän, kaivoksen entisen johtajan Lasse Lammassaaren ja lyhyen aikaa toimitusjohtajana työskennelleen Harri Natusen sakkorangaistuksiin ympäristön turmelemisesta. Entisen osastopäällikön syyte hylättiin. Käräjäoikeus arvioi teot selvästi lievemmiksi kuin syyttäjä. Syyttäjä vaati heille ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta [HS].

Alkuperäisen Talvivaara-yhtiön taru loppui 80 000 sijoittajan kansankonkurssiin. Ahtiumiksi nimensä muuttaneelle yhtiölle ei koskaan löytynyt uutta bisnestä. [Yle 6.2.2018 ].
 

 

_____________________________________________________

Turvallisuustiedote (versio 2)

Blogi-Paikanpäällä.fi

Kaivoksen laajennushanke 2012 

Ruralia-instituutti raportti - Talvivaaran työllisyysvaikutus 2011

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

 

Esittelyt, seminaarit

13.12.2011 Talvivaara infoesitys lehdistötilaisuus 
20.11.2011 Talvivaaran kestävä kehitys 
29.08.2011 Talvivaara yleisesittely elokuu 2011
06.05.2010 Technical Seminar on Talvivaara's Production Technologies (englanninkielinen)

 

Talvivaara mediassa

Yle Uutiset - Talvivaara
Wikipedia - Talvivaara
Helsingin Sanomat - Talvivaara

06.03.2018 Yle  Neljä näkökulmaa entisen Talvivaara-yhtiön konkurssiin: tyhjennettiinkö kassa palkkoihin vai yrittikö Ahtium tosissaan loppuun asti?
30.01.2018 Yle  Pekka Perälle syyte sisäpiiritiedon väärinkäytöstä 
23.11.2017 Yle  Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan vaihtanut nimensä Ahtiumiksi.
13.05.2015 HS: Talvivaaralle ja sen johtajille sakkorangaistukset ympäristön turmelemisesta – oikeus arvioi teot lievemmiksi kuin syyttäjä
19.01.2015 HS, Talvivaaran purkuputkea vastustava Kainuun karvalakkilähetystö sai tylyn vastaanoton Oulussa
30.09.2014 Yle: Selvitysmies: Talvivaara voi jatkaa – velkoja leikattava jopa 99 prosenttia
11.09.2013 Yle: Talvivaaralle kovat ukaasit valvojilta
16.09.2013 Talvivaaralle pulma: maailman nikkelivarastot täynnä
24.04.2013 Sll Talvivaaran kaivos suljettava
23.01.2013 Talvivaaran puhdistusaikeet hyväksyttiin
29.11.2012 Talvivaara jatkaa louhintaa vasta kesällä
07.11.2012 Talvivaarassa tilanne karkaamassa käsistä
05.11.2012 Talvivaaran jätevesivuoto jatkuu 
04.07.2012 Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista...
03.07.2012 Pekka Perä köyhtyi päivässä 18 miljoonaa, vuodessa 180 miljoonaa euroa
05.04.2012 Talvivaaran metallien talteenottolaitos sai luvan jatkaa toimintaansa
19.03.2012 Tukesin tutkintaryhmä selvittää Talvivaaran onnettomuutta 
19.03.2012 Neljä eri viranomaista tutkii Talvivaaran kaivoksella sattunutta kuolemantapausta
15.03.2012 Talvivaaran onnettomuus: Hälyttimet varoittivat vaarallisista aineista
05.03.2012 Olli-Pekka Nissisestä Talvivaaran viestintäpäällikkö
07.12.2011 Talvivaaralle viranomaiselta kymmeniä huomautuksia ja kehoituksia
17.11.2011 SS: Talvivaara uhkaa viedä miljardihankkeen Lähi-Itään
26.09.2011 Talvivaaran asukkaat huolissaan iho-oireista
28.04.2011 Talvivaara suunnittelee suurta laajennusta 
20.06.2011 Talvivaara haluaa yli kaksinkertaistaa kaivospiirinsä 
17.12.2010 Talvivaara Fennovoiman osakkaaksi
27.10.2011 Talvivaaran kaivosteknologiasta ympäristökin tykkää

 

Sijoittajaesityksiä, pörssi- ja lehdistötiedotteita

Alla poimittuna muutamia esityksiä, täydellisen Talvivaaran esitysmateriaalin löydät yhtiön nettisivuilta.Osa tiedotteiden sisältämästä tiedosta saattaa olla vanhentunutta.

25.06.2015 Toimitusjohtajan ja Selvittäjän katsaus 25.6.2015
28.11.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön katsaus operatiiviseen ja
                   taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammi-marraskuussa 2014
06.11.2014 Lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulos
30.09.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014
01.04.2014 Talvivaaran rahoitusasemaa parantava sopimus Nyrstarin kanssa 
08.01.2014 Talvivaaran yhteistoimintaneuvottelut päättyneet
28.08.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Muutoksia yhtiön johdossa
21.08.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Yhteistomintaneuvottelut saatu päätökseen
15.08.2013 Korjaus: Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013
15.08.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013
02.08.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus
19.07.2013 Talvivaaran toimintapäivitys
02.07.2013 Talvivaara suunnittelee muutoksia organisaation tehostamiseksi
02.05.2013 Talvivaaran hallituksen järjestäytyminen
27.03.2013 Talvivaara vuosikertomus 2012 
16.01.2012 Talvivaaran toimintapäivitys
05.12.2012 VTT tekee Talvivaaralle selvityksen kipsisakka-altaan vuodosta
28.11.2012 Talvivaara Toiminta- ja resurssipäivitys
14-15.11.12 Talvivaara Sijoitus Invest messut
14.11.2012 Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto on tyrehtynyt
09.11.2012 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön hallituksen tiedote
09.11.2012 Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon tyrehdyttäminen jatkuu
08.11.2012 - Q3 Osavuosikatsaus 2012 esitys (eng)
07.11.2012 Talvivaara Q3 osavuosikatsaus
07.11.2012 Talvivaara paikallistanut vuodon
06.11.2012 Hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä vastaa ministeri Heidi Hautalalle
05.11.2012 Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa on havaittu vuoto 5.11.2012
15.10.2012 Talvivaaran tuotantopäivitys 15.10.2012
03.09.2012 Talvivaara-kassa vakaa, henkilöstövähennyksiä ei suunnitteilla
16.08.2012 Talvivaara Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 16.8.2012
03.07.2012 Talvivaaran tuotantopäivitys
11.05.2012 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : Muutoksia yhtiön johdossa
26.05.2012 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 2012 yhtiökokouksen päätökset
25.05.2012 Talvivaaran osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012
27.04.2012 Talvivaara kannattaa EU-selvitystä teollisuuden lupavalvonnasta
25.04.2012 Talvivaara Q1 2012 esitys (eng)
24.04.2012 Talvivaara investoi yli 13 miljoonaa euroa ympäristötekniikkaan
05.04.2012 Selvitys Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle annettu
03.04.2012 Talvivaaran uraanin talteenoton luvituksen päivitys 3.4.2012
03.04.2012 Talvivaaran selvitys Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
28.03.2012 Talvivaara laskee liikkeeseen 110 miljoonan EUR joukkovelkakirjalainan
28.3.2012 - Sijoitumessut Tampere
19.03.2012 Talvivaara Vuosikertomus 2011
15.03.2012 Talvivaaran kaivoksella sattuneesta kuolemantapauksesta
15.03.2012 Kuolemantapaus kaivosalueella Sotkamossa 
01.03.2012- Talvivaaran Uraanin talteenoton luvituksen päivitys: Talvivaara sai valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena
16.02.2012 - Vuoden 2011 tulosjulkistus esitys

                   Pörssitiedote Vuosikooste 2011
18.1.2012 Talvivaara uraanin talteenoton luvituksen päivitys 
17.08.2011  Talvivaaran osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011
28.04.2011 Talvivaara osavuosikatsaus Q1 2011
29.03.2011 Talvivaara vuosikertomus 2010,
29.03.2011 Tilinpäätös 2010,
29.03.2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 
17.11.2010 Talvivaara – yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista
06.05.2010 Technical Seminar on Talvivaara's Production Technologies (englanninkielinen)
24.02.2010 Tilinpäätös 2009 esitys
09.02.2010 Talvivaara uraani esitys
20.05.2009 Talvivaara sijoittajatilaisuus
30.3 - 2.4 2009 Talvivaara – seuraava suuri nikkelin tuottaja
04.12.2008 Capital Markets Day, Corporate & Strategic Update (englanninkielinen)
04.12.2008 Capital Markets Day Production and Commercial Update 2008 (englanninkielinen)

 

 


 

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

13.5.2016

Käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa Sotkamon kaivoksen vesipäästöjä koskevassa rikosasiassa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") on saanut tiedon, että Kainuun käräjäoikeus on tänään antanut päätöksen asiassa, joka koski Sotkamon kaivoksen marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneita kipsisakka-altaan vuotoja ja sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempia kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöjä. Alun perin asiassa nostettiin syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, nimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Harri Natunen ei ole toiminut Yhtiön palveluksessa syksyn 2015 jälkeen.

Samassa   yhteydessä  edellä   mainitun   asian   kanssa   käsiteltiin  myös   asia,   joka   koski   metallitehtaan paluuliuoksen, nk.  raffinaatin, ja  sekundäärikasan laimean  liuoksen  johtamista  avolouhokseen 19.12.2013- 31.1.2014 välisenä aikana. Asiassa nostettiin syyte toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan nimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Päätöksessään käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja alensi rikosnimikkeen ympäristön turmelemiseksi Pekka Perän, Harri Natusen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä toimivan kaivoksen entisen tuotantojohtajan osalta, joille tuomittiin sakkorangaistukset. Syyttäjän rangaistusvaatimus ehdollisen vankeustuomion  asettamisesta  ja   henkilövastaajilta  vaadittu   menettämisseuraamusvaatimus  (noin   13,3 miljoonaa euroa) hylättiin. Neljännen syytettynä olleen henkilön osalta kaikki syytteet hylättiin. Pekka Perän osalta  syyte  koskien  metallitehtaan  paluuliuoksen,  nk.  raffinaatin,  ja  sekundäärikasan  laimean  liuoksen johtamista  avolouhokseen  hylättiin.  Käräjäoikeus  tuomitsi  Talvivaara  Sotkamo  Oy:n,  jota  asiassa  edustaa Talvivaara  Sotkamo  Oy:n  konkurssipesä,  yhteisösakkoon  sekä  menettämisseuraamukseen.  Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ei ole ollut osapuolena oikeudenkäynnissä.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja asianosaiset voivat valittaa päätöksestä hovioikeuteen. Yhtiö ja asianosaiset jatkavat päätökseen tutustumista.

Lisätietoja

Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800

Markus Kokko, asianajaja, Asianajotoimisto Borenius Oy, puh. 020 713 33

 

 


 

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

17.12.2013

Talvivaara Sotkamo Oy:n yrityssaneerausmenettely käynnistyy

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ilmoittaa, että riittävän velkojien puollon saavuttamisen johdosta Espoon käräjäoikeus on tänään päättänyt aloittaa yrityssaneerausmenettelyn sen kaivostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, Talvivaara Sotkamo Oy:n, osalta. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneerausmenettely käynnistyi 29.11.2013.

Espoon käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Pekka Jaatisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Talvivaara Sotkamo Oy:n saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Pekka Jaatinen toimii myös Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n selvittäjänä.

Toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi: "Käräjäoikeuden päätös Talvivaara Sotkamon saneerausmenettelyn aloittamisesta oli odotustemme mukainen ja se selkeyttää tilannetta sekä parantaa toimintaedellytyksiämme jatkossa. Saneerausmenettelyn alettua voimme myös jatkaa metallien tuotantoa, joka käynnistyi jälleen viime viikolla metallitehtaan kuukauden mittaisen seisokin jälkeen. Tehtaan käynnistys sujui suunnitelmien mukaan ja myös uuden malmin bioliuotusprosessi etenee edelleen tavoitteiden mukaisesti."

 


 

Lähde; Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
3.9.2012

Yhtiön kassatilanne vakaa, henkilöstövähennyksiä ei suunnitteilla

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") ilmoittaa, että julkisuudessa viime aikoina esiintyneet väitteet Talvivaaran loppuvuoden kassatilanteen kehityksestä ja käynnissä tai suunnitteilla olevista henkilöstövähennyksistä tai lomautuksista eivät pidä paikkansa. 

Talvivaaran 16.8.2012 julkaisemassa osavuosikatsauksessa mainitut lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelmamuutokset etenevät odotetusti, ja Yhtiö odottaa saavuttavansa tätä kautta merkittävät kustannussäästöt ilman henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Talvivaara ennakoi kassavarojensa olevan riittävät heikosta nikkelin hinnasta huolimatta perustuen Yhtiön tämänhetkiseen kassatilanteeseen sekä aiemmin ilmoitettuihin tuotannon tehostamis- ja kustannussäästötoimiin.

 


 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
25.4.2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2012

Ympäristöasioihin liittyneet prosessimuutokset sekä ennakoimattomat parannustoimenpiteet metallien talteenotossa vaikuttivat tuotantoon

Keskeiset tapahtumat

• Nikkelin tuotanto 3 374 tonnia; prosessimuutokset metallien talteenottolaitoksella haittasivat tuotantoa
• Liikevaihto 39,0 miljoonaa euroa
• Liiketappio 11,4 miljoonaa euroa
• Taloudellista asemaa vahvistettiin merkittävästi 83 miljoonan euron osakeannilla sekä 110 miljooonan euron joukkovelkakirjalainalla (1)
• Uraanin talteenoton luvitus eteni Euroopan komissiolta Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti saadulla hyväksynnällä ja Suomen hallitukselta ydinenergialain perusteella saadulla luvalla
• Harri Natunen nimitettiin toimitusjohtajaksi 26.4.2012 alkaen
• Koko vuoden tuotantoennuste ennallaan 25 000–30 000 tonnissa nikkeliä, mutta tuotannon odotetaan olevan ennustevälin alalaidassa

(1) 110 miljoonan euron senioristatuksisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan tuotot maksettiin huhtikuussa, minkä vuoksi se ei ole mukana tammi-maaliskuun 2012 luvuissa.

 

 

Talvivaaran Uraanin talteenoton luvituksen päivitys: Talvivaara sai valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena

Talvivaaran Uraanin talteenoton luvituksen päivitys 1.3.2012

Lähde: Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
1.3.2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") on tyytyväinen valtioneuvoston ydinenergialain nojalla1.3.2012 tekemään päätökseen, jolla se myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena. Lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, mutta kuitenkin enintään vuoden 2054 loppuun asti.

 

 

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Tuotantopäivitys tammikuu 2012
16 000 tonnin nikkelin tuotantotavoite vuodelle 2011 saavutettu

Lähde: Pörssitiedote 3.1.2012
     Talvivaara - Tuotantopäivitys tammikuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tiedottaa, että Yhtiö on saavuttanut vuoden 2011 tuotantotavoitteensa. Nikkeliä tuotettiin kauden aikana 16 087 tonnia ja sinkkiä 31 815 tonnia. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotettiin 4 769 tonnia nikkeliä ja 10 524 tonnia sinkkiä, mikä oli uusi ennätys vuosineljännekselle. Metallien talteenottolaitoksen käyttöaste on parantunut merkittävästi viimeisen neljänneksen aikana. Molemmat tuotantolinjat saatiin jälleen käyttöön lokakuun puolivälissä, minkä jälkeen laitoksen käyttöaste on käytännössä vastannut vuoden 2012 tuotantotavoitteen vaatimaa tasoa. Metallien talteenottolaitokseen pumpatun liuoksen keskimääräinen nikkelipitoisuus on pysynyt tasaisena noin 2 grammassa litraa kohden. 

Talvivaara julkistaa neljännen vuosineljänneksen sekä koko vuoden 2011 taloudellisen tuloksensa 16.2.2012. 

Toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi: "Olemme tyytyväisiä voidessamme aloittaa uuden vuoden ilmoittamalla, että olemme saavuttaneet vuoden 2011 tuotantotavoitteemme. Tulevina kuukausina toimintamme painopiste pysyy tuotannon ylösajossa ja pyrimme myös edelleen parantamaan kaikkien prosessiemme käyttövarmuutta."

 

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011
Vakaa taloudellinen tulos tuotannon haasteista huolimatta

Lähde: Pörssitiedote 9.11.2011
    
Talvivaara osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2011 9.11.2011

Keskeiset tapahtumat

Heinä-lokakuu 2011

 • Nikkelin tuotanto 3153 tonnia; rikkivetykehittimien ongelmat haittasivat tuotantoa
 • Liikevaihto 60,6 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto 5,5 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2011

 • Nikkelin tuotanto 11319 tonnia, kasvua 73% verrattuna tammi-syyskuuhun 2010
 • Liikevaihto164,7 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2010: 91,9 miljoonaa euroa)
 • Liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 2010: 11,1 miljoonaa euroa)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Koko vuoden 2011 tuotantotavoite muutettiin vähintään 16000 tonniksi nikkeliä 7.10.2011 annetulla tuotantopäivityksellä
 • Metallien talteenottolaitoksen molemmat tuotantolinjat käynnissä lokakuun puolivälistä saakka; tuotanto etenee tuotantotavoitteen mukaisella tasolla
 • Epävarman ja volatiilin markkinatilanteen ja nikkelin hinnan laskun vuoksi lyhyen aikavälin painopiste siirretty tuotannon maksimoinnista kannattavuuden optimointiin
 • Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä luopuu yhtiön päivittäisistä johtotehtävistä seuraavien kuukausien aikana, mutta aikoo jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä ja säilyttää nykyiset osakeomistuksensa yhtiössä; Talvivaaran hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin
 • 100 miljoonan euron luottolimiitin muutossopimus allekirjoitettiin lokakuussa; luottolimiitin enimmäismäärä nostettiin 130 miljoonaan euroon ja maturiteettia jatkettiin vuodella kesäkuuhun 2014

Toimitusjohtaja Pekka Perä: "Kuten viimeisessä tuotantopäivityksessämme kerroimme, metallien talteenottolaitoksella oli vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen käyttövarmuus- ja käytettävyysongelmia. Tuotanto kärsi erityisesti rikkivetykehittimien kriittisten varaosien puutteesta, jonka seurauksena rikkivetykehittimien kapasiteettiin suhteutettu käyttöaste oli kuluneella vuosineljänneksellä vain noin 35%. Molemmat rikkivetykehittimet ovat olleet käynnissä lokakuun puolivälistä lähtien, mutta uusien ongelmien välttämiseksi aiomme edelleen pitää niiden käyttöasteen täyden kapasiteetin alapuolella kunnes riittävä määrä tarvittavia varaosia on saatu varastoon. Arvioimme, että kriittisten varaosien varastotaso on saatu riittäväksi vuoden loppuun mennessä. Vaikka olemme tietenkin pettyneitä edelleen jatkuviin tuotannon rajoituksiin, olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että olemme jo osoittaneet kaikkien prosessien toimivan suunniteltujen kapasiteettien tasolla.

Tuotannon ongelmista huolimatta saavutimme melko hyvän taloudellisen tuloksen kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon huomattavaa kasvua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna edesauttoi toisen neljänneksen lopulla kertyneiden nikkelivarastojen purku. Saavutimme katsauskaudella myös 5,5 miljoonan euron liikevoiton. Rahoitusasemaamme olemme vahvistaneet allekirjoittamalla muutossopimuksen, jolla luottolimiittimme on kasvatettu 130 miljoonaan euroon. Olemme myös perustaneet enimmillään 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman. ...

 

 

Tuotanto- ja hallinnointipäivitys Operatiivisen strategian painopiste lyhyellä aikavälillä siirretty tuotannon maksimoinnista kannattavuuden optimointiin Organisaatiomuutokset aloitettu vastaamaan Talvivaaran kehittymistä projektista toimivaksi tuotantolaitokseksi

[Lähde PörssitiedoteTalvivaara Tuotanto- ja hallinnointipäivitys 7.10.2011 ]

 

Keskeiset tapahtumat

 • Tämänhetkisen markkinatilanteen ja nikkelin hinnan laskun vuoksi lyhyen aikavälin painopiste siirretty tuotannon maksimoinnista kannattavuuden optimointiin

 • Koko vuoden 2011 tuotantotavoite vähintään 16000 tonnia nikkeliä

 • Nikkelin tuotanto heinä-syyskuussa 2011 oli 3153 tonnia; tammi-syyskuun tuotanto oli 11319 tonnia

 • Metallien talteenottolaitoksella suunnittelemattomia seisokkeja kolmannella vuosineljänneksellä rikkivetygeneraattoreiden alhaisesta käyttöasteesta johtuen

 • Merkittävää edistystä materiaalinkäsittelyssä ja biokasaliuotuksessa: primäärikasan uudelleenkasattu ykköslohko ja sekudäärikasa tuotantokäyttöön seuraavien viikkojen aikana; liuotuskasoissa yhteensä noin 55000 tonnia nikkeliä

 • Johtamisjärjestelmiä parannetaan organisaatiouudistusten ja organisaation suoritusta parantavien projektien kautta

 • Metallityöväen liitto on varoittanut mahdollisesta lakosta loka-marraskuussa 2011; mahdollinen lakko saattaa vaikuttaa viimeisen vuosineljänneksen tuotantoon

 

Toimitusjohtaja Pekka Perä:"Epävakaus ja epävarmuus ovat palanneet hyödyke- ja finanssimarkkinoille nikkelimarkkina mukaan lukien. Ottaen huomioon myös edelleen jatkuvat rajoitteet tuotannossamme, olemme tänään tiedottaneet lukuisista toimenpiteistä lyhyen aikavälin kannattavuutemme maksimoimiseksi. Näiden toimenpiteiden avulla pyrimme myös vastaamaan toiminnallisiin ja johtamiseen liittyviin tarpeisiimme."

"Olemme pettyneitä jatkuviin, rikkivetygeneraattoreiden ongelmista johtuviin haasteisiin metallien talteenotossa. Uskomme nyt kuitenkin löytäneemme aiempaa parempia toimintamalleja rikkivetylaitoksillemme. Olemme myös tehneet toimenpiteitä parantaaksemme varaosien saatavuutta ja mahdollistaaksemme näin luotettavamman tuotannon. Metallien talteenoton ongelmat rajoittavat tästä huolimatta kuluvan vuoden tuotantomääriä."

"Yhtiön hallitus tiedostaa, että siirtyminen projektista tuotantoyhtiöksi tuo mukanaan uusia tarpeita. Toteutamme parhaillaan laaja-alaisia muutoksia johdossa ja johtamisjärjestelmässä vastataksemme näihin haasteisiin. Muutokset koskettavat koko organisaatiota, ja ulottuvat myös johtoryhmän kokoonpanoon ja sen jäsenten vastuualueisiin. Tiedotamme näistä muutoksista lähitulevaisuudessa."

"Tärkeimpänä päämääränämme on edelleen tuotannon onnistunut ylösajo suunniteltuun tuotannon tasoon, mutta pidämme entistäkin tärkeämpänä tavoitteena myös positiivista kassavirtaa ja hyvää kannattavuutta."

 

 

Talvivaara vähentänyt vesipäästöjä ja täydentänyt vesipäästöjen ehkäisemiseen ja vesien käsittelyyn liittyvää aineistoa Kainuun ELY-keskukselle ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

[Lähde Talvivaara vähentänyt vesipäästöjä ja täydentänyt vesipäästöjen ehkäisemiseen ja vesien käsittelyyn liittyvää aineistoa Kainuun ELY-keskukselle ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle]

26.09.2011

Talvivaara on kevään ja kesän 2011 aikana tehnyt merkittäviä parannuksia kaivoksen puhdistetuista  prosessivesistä aiheutuneiden päästöjen vähentämiseksi. Metallitehtaalla on mm. lisätty vesien kierrätystä ja jälkikäsittely-yksiköillä on lisätty altaiden viipymää, jonka seurauksena vesistöön johdettavan veden natrium-, sulfaatti- ja mangaanipitoisuudet ovat puolittuneet talvella 2011 todettuihin pitoisuuksiin verrattuna.

Saavutettuihin tuloksiin ja suunniteltuihin lisäparannuksiin perustuen Talvivaara on jättänyt syyskuussa selvityksen vesipäästöjen ehkäisemisestä Kainuun ELY-keskukselle sekä täydentänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon aikaisemmin jättämäänsä ympäristöluvan päivityshakemusta vesien käsittelyyn liittyvällä aineistolla.  Asiakirjoista käy ilmi kaivoksen aiheuttama kuormitus sekä vesistöissä todetut vaikutukset  vuosina 2007 – 2011.

Toimitetun selvityksen tarve perustuu kaivoksen ympäristötarkkailussa tehtyihin havaintoihin natriumin, sulfaatin ja mangaanin määristä puhdistetuissa prosessivesissä. Kyseisiä aineita on todettu prosessivesissä selvästi enemmän kuin mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on arvioitu. Koska natriumia, sulfaattia ja mangaania ei  luokitella ympäristössä erityisen haitalliseksi, niille ei ole alkuperäisessä lupahakemuksesa esitetty luparajoja. Yhtiö on kuitenkin itse esittänyt, että myös näille aineille asetettaisiin luparajat ympäristöluvan päivityksen yhteydessä. Luparajat on esitetty kaksivaiheisena siten, että päästöraja pienenisi vuodesta 2015 alkaen.

Talvivaara jatkaa vesipäästöjen vähentämiseen ja vesien käsittelyyn liittyvien menetelmien kehittämistä ja toimittaa lokakuun puolivälissä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ja Kainuun ELY-keskukselle lisäselvityksen uusien puhdistusmenetelmien käyttömahdollisuuksista.

 

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011
Painopiste tuotantovarmuudessa

 [Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Pörssitiedote 17.8.2011,Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011]

Toimitusjohtaja Pekka Perä: ”Huhti–kesäkuussa keskityimme tuotannon toimintavarmuuden parantamiseen toteuttamalla mittavan kunnossapito- ja parannusohjelman metallien talteenottolaitoksella. Vaikka ohjelman toteuttaminen viivästytti tuotannon ylösajoa, olen tyytyväinen siitä, että kaikki parannustoimenpiteet saatiin toteutettua ja laitoksen molemmat tuotantolinjat ovat taas käynnissä. Meidän täytyy kuitenkin edelleen jatkuvasti parantaa kykyämme käyttää laitosta mahdollisimman tehokkaasti ja minimoida tuotantohäiriöiden määrää ennakoivan kunnossapidon avulla. Tavoitteet ovat samat myös muiden prosessien osalta. Erityisesti tämä koskee malminkäsittelyä, missä primääriliuotuskasan purkamista tehostettiin koko toisen vuosineljänneksen ajan ja työ jatkuu kolmannella kvartaalilla täyden kapasiteetin saavuttamiseksi.

Jatkamme myös edelleen työtä haju-, pöly- ja vesipäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteenamme on kehittyä ympäristön kannalta kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi, ja haluamme olla aiheuttamatta ympäristön tilaan liittyvää huolta lähialueiden asukkaille. Meidän täytyy ilman muuta myös varmistaa, että noudatamme ympäristöluvan ehtoja kestävällä tavalla. 

Huhti–kesäkuun taloudelliseen tulokseen vaikuttivat huhti–toukokuun huoltoseisokki ja nikkelin hinnan lasku. Norilsk Nickel Harjavallan huoltoseisokin takia toisen vuosineljänneksen lopulla myös nikkelivarastomme olivat varsin suuret, minkä vuoksi lähes 20 miljoonan euron liikevaihto siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle. Norilsk Nickel Harjavalta ottaa jälleen vastaan nikkelituotettamme ja ennakoimme ylimääräisten varastojen tulevan puretuiksi heinä-syyskuun aikana. 

Katsauskauden jälkeen markkinatilanne on jälleen muuttunut haastavaksi, kun nikkelin hinta on pudonnut takaisin alkukesällä koettuihin tämänvuotisiin pohjalukemiin ja kansainvälisen talouden viimeaikainen epävarmuus heikentää luottamusta markkinoilla. Uskomme kuitenkin, että pystymme vastaamaan markkinoiden vaikeaan tilanteeseen jatkamalla tuotannon ylösajoa ja parantamalla toimintavarmuutta edelleen vuoden toisella puoliskolla.”

Interim Report January - June 2011  Q2 2011 Webcast esitys

 

 

Uusi tuotantoennätys saavutettiin Q1 2011; tavoitteesta jäätiin hieman

Vuoden 2011 tuotantoennuste alennetaan 22 000-28 000 tonniin nikkeliä
metallien talteenottolaitoksen välttämättömien parannustöiden vuoksi

 [Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Pörssitiedote 7.4.2011, Tuotantopäivitys]

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä: "Suunnitellut huolto- ja parannustyöt vaikuttavat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotantotavoitteisiimme, mutta pitkällä aikavälillä asemamme vahvistuu niiden ansiosta. Keskitymme näissä töissä sekä ennakoivaan huoltoon, jonka uskomme vähentävän ennustamattomia tuotanto-ongelmia tulevaisuudessa, sekä laitteistojen parannuksiin, jotka auttavat meitä kasvattamaan tuotannon kapasiteettia ja varmuutta sekä kestävyyttä vaikeille sääolosuhteille."

Edellä kerrotusta johtuen yhtiö ennakoi koko vuoden nikkelituotannon jäävän 5000-8000 tonnia aiemmin arvioitua pienemmäksi ja alentaa vuoden 2011 tuotantoennusteensa 22000-28000 tonniin nikkeliä.

 

Talvivaara tutkii malmissa olevan uraanin talteenottoa omaksi tuotteekseen

[Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj pörssitiedote 9.2.2010]

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen puolituotteena.

Uraani on suunniteltu otettavaksi talteen päätuotteiden liuotusprosessista teknisesti yksinkertaisella ja turvallisella uuttomenetelmällä, joka on laajalti käytössä oleva menetelmä metallien talteenotossa. Prosessi ei aiheuta muutoksia nykyisen ympäristöluvan mukaisiin päästöihin tai ympäristövaikutuksiin. Alustavia prosessisuunnitelmia on tehty yhteistyössä Outotec Oyj:n ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa.

Uuttoprosessissa syntyvä  uraanioksidi pakataan ilmatiiviisiin teräsastioihin ja kuljetetaan valvottuun jatkojalostukseen. Puolituotteen ostaja rikastaa sen edelleen ydinvoimalaitoksien polttoaineeksi ulkomailla, sillä Suomessa ei ole uraanin jatkojalostuslaitoksia. Toimintaa ohjaavat tiukat kansalliset ja kansainväliset määräykset takaavat turvallisen toiminnan. Talvivaaran tuottaman uraanin määrä riittää tekemään Suomesta uraanin suhteen lähes omavaraisen.

"Uraanin järkevä talteenotto on sekä Talvivaaralle että Kainuulle hieno asia. Talvivaara-hankkeen arvo, merkitys ja elinvoima vain kasvavat," tiivistää Pekka Perä.

Talvivaara Uranium recovery (engl. pdf)   Uraani talteen (suomi pdf) Uraanin talteenottohanke (suomi pdf)


Talvivaara hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena

 [Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Pörssitiedote 20.4.2010]

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kaivostoimintaa harjoittava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy on tänään jättänyt Työ- ja elinkeinoministeriöön ydinenergialain mukaisen hakemuksen uraanin talteenottamisesta sivutuotteena. Kaivosalueella on myös käynnistetty tarvittavat selvitykset uraanin talteenottotoiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

 Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi: "Lupaprosessi uraanin talteenottamiseksi etenee suunnitelmien mukaan. On ollut positiivista huomata Talvivaaran organisaation ja eri viranomaistahojen tehokas yhteistyö tämän merkittävän hankkeen luvitusprosessin ja siihen liittyvien kysymysten selvittämisessä."

 

Talvivaaran YVA-ohjelma

Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Kainuun Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 1.6.2010.  Yhtiön tavoitteena on jättää arvioinnin tuloksena syntyvä YVA-selostus ELY-keskukselle marraskuussa 2010.

Arviointiohjelma 1.6.2010 Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi

[Lähde Talvivaaran lehdistötiedote]

 

Metallitehtaan toinen tuotantolinja käynnistyi Talvivaaran kaivoksella

CEO Pekka Perä: "Olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa metallitehtaan toisen tuotantolinja olevan toiminnassa hyvin sujuneen käynnistysprosessin jälkeen. ..."

  [Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Pörssitiedote 11.6.2010]

 

Talvivaaran osavuosikatsaus Q 3 2010, tulos positiivinen ensimmäistä kertaa

Toimitusjohtaja Pekka Perä:
"...
Talvivaaran heinä-syyskuun tulos oli hyvä - saavutimme positiivisen tuloksen - mihin vaikutti osaltaan nikkelin kohonnut markkinahinta. Odotamme, että nikkelin hinta pysyy viimeaikaisella tasollaan myös loppuvuonna, joskin dollarin kurssimuutosten sekä makrotalouteen liittyvien tekijöiden aiheuttama vaihtelu on todennäköistä. ..."

 [Lähde Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Pörssitiedote 10.11.2010]

 

Talvivaaran osakkekurssi nousussa

Talvivaaran osakeomistus on kasvattanut sijoituksen arvoa varsin mukavasti. Vuosi sitten osakkeen kurssi pyöri 4,2 euron paikkeilla ja nykyinen kurssi on ollut voimakkaassa nousussa, kurssi on 10.11.2010 n. 6,8 euroa.

Toimitusjohtaja Pekka Perä on Talvivaaran suurin omistaja yli 56 milj. osakkeen potilla. Osakkeiden päiväkurssilla 6,785 € laskettuna omistuksen arvo on n. 385 milj. €.

Talvivaaran suurimmat osakkeenomistajat 31.10.2010

Omistajat

Osakkeita

%

 

1.

Perä Pekka Heikki Juhani

56 760 960

23,14

 

2.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

21 106 093

8,60

 

3.

Norilsk Nickel Holdings (Cyprus) Ltd

12 173 770

4,96

 

4.

Outokumpu Mining Oy

10 922 366

4,45

 

5.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

9 939 905

4,05

 

6.

Salo Olli

5 705 666

2,33

 

7.

Valtion Eläkerahasto

1 850 000

0,75

 

8.

OP-Delta-sijoitusrahasto

1 600 000

0,65

 

9.

Bioinvest Oy

1 588 852

0,65

 

10.

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

1 467 878

0,60

 

11.

Perä Heikki

1 234 000

0,50

 

12.

Niiva Eero Henrik

1 194 950

0,49

 

13.

Kuntien eläkevakuutus

1 000 000

0,41

 

14.

ABN AMRO Finland

988 293

0,40

 

15.

OP-Focus-erikoissijoitusrahasto

975 629

0,40

 

16.

Metso Minerals Oy

792 330

0,32

 

17.

Fim Fenno Sijoitusrahasto

781 250

0,32

 

18.

Riekkola-Vanhanen Marja

755 000

0,31

 

19.

Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland

617 500

0,25

 

20.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

581 647

0,24

 

21.

Sijoitusrahasto Nordea Fennia

580 000

0,24

 

22.

Nieminen Jarmo Raimo Artturi

522 000

0,21

 

23.

Miettinen-Lähde Saila Susanna

516 040

0,21

 

24.

Klp Aksjenorden Verdipapirfondet

500 000

0,20

 

25.

Lammassaari Lassi Markus

403 000

0,16

 

26.

Kainulainen Vesa

395 200

0,16

 

27.

Perä Anne-Kristiina Hannele

391 000

0,16

 

28.

Nordea Nordenfonden

377 589

0,15

 

29.

Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Finlandia

370 000

0,15

 

30.

Sijoitusrahasto ABN AMRO Optimal

307 794

0,13

 

31.

Haslam Gordon Edward

301 086

0,12

 

32.

Valion Eläkekassa

260 920

0,11

 

33.

Sundholm Göran

260 262

0,11

 

34.

Syrjänen Pauli

260 000

0,11

 

35.

Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Small Firm

260 000

0,11

 

36.

Royal Skandia Life Assurance Ltd

246 202

0,10

 

37.

Suokas Arto Juhani

235 000

0,10

 

38.

Erikoissijoitusrahasto UBWave

225 000

0,09

 

39.

FIM Forte Sijoitusrahasto

223 000

0,09

 

40.

Proxis Oy

220 320

0,09

 

41.

Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30

218 000

0,09

 

42.

Sijoitusrahasto Tapiola Suomi

208 000

0,08

 

43.

Merimieseläkekassa

206 806

0,08

 

44.

Juntunen Lauri Kalervo

200 000

0,08

 

45.

Oy Ingman Finance Ab

200 000

0,08

 

46.

Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake

200 000

0,08

 

47.

Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto

187 661

0,08

 

48.

Niiva Leena-Maarit

185 000

0,08

 

49.

Voutilainen Lasse Matti Olavi

182 000

0,07

 

50.

OP-Henkivakuutus Oy

178 048

0,07

 

50 suurinta omistajaa yhteensä:

140 856 017

57,42

 

Hallintarekisteröidyt:

71 721 727

29,24

 

Kaikki osakkeet yhteensä:

245 316 718

100,00

 

 


 

PÖRSSITIEDOTE
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
08.02.2011

Talvivaara ja Cameco Corporation allekirjoittivat uraanin myynti- ja ostosopimuksen

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "yhtiö") on allekirjoittanut kansainvälisen uraanintuottajan Cameco Corporationin ("Cameco") kanssa myynti- ja ostosopimuksen Talvivaaran kaivoksesta sivutuotteena saatavasta uraanista.

Sopimuksen keskeiset kohdat

 

· Cameco investoi enintään 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseen.
· Talvivaara maksaa sijoituksen takaisin uraanitoimitusten muodossa ensimmäisten sopimusvuosien aikana. Sen jälkeen kun investointi on maksettu takaisin, Cameco ostaa tuotetun uraanin toimitushetken markkinahintoihin perustuvaan hintaan 31.12.2027 saakka.
· Uraanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 350 tonnia (770 000 paunaa) uraania, mikä vastaa noin 410 tonnia (900 000 paunaa) uraanirikastetta (UO4) vuodessa.

...

 

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi sopimusta: "On ilo tehdä yhteistyötä Camecon kanssa Sotkamon uraanituotannon kehittämisessä. Uraania esiintyy luontaisesti maaperässä, ja sitä on järkevää ottaa talteen samalla tavoin kuin muitakin metalleja. Pyrimme ennen kaikkea varmistamaan, että uraanintuotanto tapahtuu turvallisesti ja ympäristöä säästävällä tavalla. Tähän saamme tukea Camecolta, jolla on pitkä kansainvälinen kokemus alalta."

"Sopimuksemme Camecon kanssa takaa uraanin talteenottolaitoksen rakennusvaiheen rahoituksen siten, että hanke ei heikennä Talvivaaran vahvaa tasetta. Sen jälkeen kun alkuperäinen investointi on maksettu takaisin, Talvivaara saa uraanista markkinahinnan. Koska uraanin käyttö kaikkialla maailmassa on kasvamassa, Talvivaaran hallitus uskoo, että uraanista saadaan vakaa lisätulonlähde yhtiölle."

 

Katso koko pörssitiedote

 

  

PÖRSSITIEDOTE  
17.2.2011

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 

Keskeiset tapahtumat 2010
· Liikevaihto 152,2 miljoonaa euroa (2009: 7,6 miljoonaa euroa)
· Ensimmäinen liikevoitto kokonaiselta tilikaudelta 25,5 miljoonaa euroa (2009: liiketappio 54,8 miljoonaa euroa)
· Tuotannon ylösajo eteni: nikkelin tuotanto 10382 tonnia (2009: 735 tonnia) ja sinkin tuotanto 25462 tonnia (2009: 3 133 tonnia).
· Yhtiö allekirjoitti kesäkuussa 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen; vuoden lopussa lainaa ei ollut nostettuna.
· Nyrstar AG:n kanssa solmittiin helmikuussa sinkkituotantoa koskeva tuotevirtasopimus 1,25 miljoonasta sinkkitonnista. Nyrstarilta saatiin 335 miljoonan dollarin ennakkomaksu sinkkituotevirrasta.
· Nettovelat laskivat huomattavasti, kun 320 miljoonan dollarin projektilaina maksettiin takaisin helmikuussa Nyrstarin maksaman ennakkomaksun avulla.
· Huhtikuussa jätettiin lupahakemus uraanin talteen ottamisesta sivutuotteena. Uraanin talteenottotoiminnan ympäristövaikutusten arviointi jatkui loppuvuoden ajan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
· Talvivaara ja Cameco Corporation allekirjoittivat 7.2.1011 uraanin myynti- ja ostosopimuksen. Cameco investoi enintään 60 miljoonaa dollaria uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseen.

Katso koko pörssitiedote

 


 

 

Web-kamerat
Talvivaaran kuvapankki
Esittelyvideo
Talvivaaran osakekurssi

 

Talvivaara Mining Company Plc, is an internationally significant base metals producer with is primary focus on nickel and zinc. Talvivaara successfully produced first metals at the Sotkamo mine in October of 2008 as planned. 


 

[i] Talouselämä 24.8.2007

Avaa kartta Google Mapissa
 

Kuvaajat:

Sampo Anttila

Lähteet ja linkit:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Oulun Insinöörit
Outokumpu
Terrafame Oy

Kommentit:

Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kommentoida -> rekisteröidy tästä tai kirjaudu sisään


Kirjoittaja:
  pvm:
1 - 0 / 0 kplHAKU:UUSIMMAT:


Junnut.com -sivusto 20 vuotta

Maanantai 3.6.2019 Oulu


Oulun Kärpät pudotuspeleissä 2019

Perjantai 22.3.2019 Oulu


Urheilugaala 2019

Torstai 17.1.2019 Oulu


Oulu - Rauma, Naisten Superpesis

Sunnuntai 10.6.2018 Oulu

Tamma- ja varsanäyttely

Perjantai 1.6.2018 OuluUutiset sivuillesi?
Luettu: 18 028 kertaa
Uutisia on luettu 8 848 350 kertaa
3.6.2009 jälkeen
Tietoa JUNNUT. com sivuston ylläpitäjistä ja materiaalista

Sivuja on ladattu 19 351 476 kertaa
19.9.2009 jälkeen

PALAUTE JA AINEISTO:

sampo.anttila(at)junnut.com tai webmaster(at)junnut.com

SIVUSTOSTA:

Sivusto on yksityisten henkilöiden ylläpitämä. Tarkista aina tietojen oikeellisuus lähteestä. Ylläpitäjät eivät vastaa virheellisestä tai muutoin väärästä tiedosta eikä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Juttujen kommentit ovat niiden kirjoittajien mielipiteitä ja kannanottoja. Asiattomat kommentit pyritään karsimaan pois.

KUVAT, VIDEOT JA TEKSTIT:

Sivustolla oleva aineisto on tekijänsuojalain alaista eikä sitä saa luvatta käyttää.

Junnut.com on junioritoimintaan painoittunut uutispalvelu.
Lue sivuston historiasta: Yli 10-vuotta junioritoiminnan uutisia

Toteutus: visark.com